ผลการเยือนลาวเพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตรบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว จับมือท่าบกท่านาแล้งเคลียร์ปัญหาคอขวด ตั้งเป้าร่นเวลาขนส่งจากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิงไม่เกิน 2 วัน ผ่านอีสานเกตเวย์

“อลงกรณ์” เผยผลการเยือนลาวเพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตรบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว จับมือท่าบกท่านาแล้งเคลียร์ปัญหาคอขวด ตั้งเป้าร่นเวลาขนส่งจากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิงไม่เกิน 2 วัน ผ่านอีสานเกตเวย์

วันที่ 23 เมษายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสปป.ลาว ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ผลการเจรจาความร่วมมือกับบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์คและบริษัทท่าบกท่านาแล้งในการเพิ่มศักยภาพระบบรถไฟ “ลาว-จีน” ในการขนส่งสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาคอขวดของระบบโลจิสติกส์เป็นไปด้วยดี

โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายอีสานเกตเวย์เชื่อมไทย เชื่อมลาว เชื่อมโลก โดยความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ในการพัฒนาการขนส่งระบบใหม่คือรถไฟลาว-จีนให้เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ด้วยระบบโลจิสติกส์ผสมผสาน “ราง-รถ” (Multi Modal Trasportation) ในการขนส่งสินค้าต่างๆ

โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากไทยไปสู่จีน เอเซียกลาง ตะวันออกกลางและยุโรปภายใต้การทำงานเชิงรุกร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ได้เจรจากับนายจันทอน สิทธิชัย ประธานบริหารบริษัทเวียงจันทน์โลจิสปาร์ค (VLP) และคณะผู้บริหารบริษัทท่าบกท่านาแล้ง ร่วมกับนายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ที่นครหลวงเวียงจันทน์

โดยได้เห็นพ้องต้องกันในการเพิ่มขบวนรถไฟ การเพิ่มตู้สินค้า การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน การเชื่อมโยงท่าบกท่านาแล้วกับสถานีเวียงจันทน์ใต้ การพัฒนาสถานีขนถ่ายสินค้า (ICD) การพัฒนาระบบการจองขบวนรถสินค้าและการเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์และการเปิดบริการด่านตรวจโรคพืชที่ด่านรถไฟโมฮ่าน ภายในเดือนมิถุนายนหรือพฤษภาคมปีนี้

ซึ่งจะทำให้การขนส่งผลไม้ภายใต้พิธีสารไทย-จีนด้วยระบบรางสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยจะใช้เวลาเพียง 1 – 2 วันจากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิง

รวมไปถึงข้อเสนอเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ระหว่างด่านหนองคายกับท่าบกท่านาแล้งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของพิธีการเอกสารและการจราจรที่ติดขัดบริเวณพรมแดน ซึ่งเป็นปัญหาคอขวดมานาน โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

รวมทั้งข้อเสนอให้เปิดด่าน 24 ชั่วโมงโดยจะรายงานผลการเจรจาให้กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์และคณะยังได้ตรวจเยี่ยมท่าบกท่านาแล้ง โครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ค ระบบการยกตู้สินค้าขึ้นขบวนรถไฟของสถานีเวียงจันทน์ใต้ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ (สถานีรถไฟความเร็วสูง) และการก่อสร้างสถานีรถไฟคำสวาท

ที่ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟโดยสารจากไทยไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์และจากนครหลวงเวียงจันทน์มาไทย จากเดิมที่จะสิ้นสุดที่สถานีรถไฟท่านาแล้งเพื่อรองรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวจากไทย ลาว จีนและนานาประเทศในอนาคต

ที่มา – https://www.prachachat.net/breaking-news/news-916089

Scroll Up