คลิปสัมภาษณ์ความคิดเห็นเจ้าของที่ดินถูกเวนคืนใน จ.ฉะเชิงเทรา โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

Scroll Up