HOT NEWS

เวนคืนที่ดินไฮสปีด ชาวบ้านยอมถอย จ่าย 5 เท่าราคาประเมิน

ชาวบ้านอู้ฟู่ ได้ชดเชยเวนคืน ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ตั้งแต่ 1 ล้าน-100 […]

PROGRESS

ความก้าวหน้าโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ความก้าวหน้าโครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2564

OVERVIEW

Background

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นโครงการพัฒนาระบบรางระดับชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]

Route

แนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง […]

Operation

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร […]

NEW RELEASE

คลิปสัมภาษณ์ความคิดเห็นเจ้าของที่ดินถูกเวนคืนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สายทางแห่งโอกาส พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต

HSR SOCIETY

จีนวางรางรถไฟความเร็วสูง ‘เจิ้งโจว-ว่านโจว’ ชุดแรกในฉงชิ่ง

คนงานจากกลุ่มสำนักการรถไฟแห่งประเทศจีนที่ 11 (China Railway 11th Bureau Group) เริ่มวางรางเหล็กชุดแรก […]

เกาหลีใต้ เตรียมใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูง แทนรถไฟดีเซลทั้งหมด ภายในปี 2029

เกาหลีใต้เล็งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางด้วยรถไฟ โดยเปลี่ยนรถไฟดีเซลทั้งหมดให้เป็นรถไฟความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในปี 2029 ประธานาธิบดีมูน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ กล่าวระหว่างพิธีเปิดทดลองให้บริการรถไฟความเร็วสูง “เคทีเอกซ์-อึม […]

จีนสร้าง ‘รถไฟความเร็วสูงร่วมทุนเอกชน’ สายแรกของประเทศ

สำนักข่าวซินหัว, 1 ก.พ. ในวันจันทร์ (1 ก.พ.) จีนเริ่มวางรางรถไฟสำหรับโครงการทางรถไฟระหว่างเมืองหางโจว-เส้าซิง-ไทโจว ซึ่งเป็นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกของจีนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน […]

Scroll Up