HOT NEWS

ทาง 2 แพร่งไฮสปีดเทรน CP ยื้อลงทุนมา 4 ปี รัฐขีดเส้นตายตอกเสาเข็ม พ.ค.นี้

3 หน่วยงาน วุ่นเคลียร์ปัญหาการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “สกพอ.-รฟท.-บีโอไอ” เคลียร์ปมบัตรส่งเสริมลงทุน ห่วงลงนามมา […]

PROGRESS

ความก้าวหน้าเดือน มกราคม 2567

ความก้าวหน้าเดือน มกราคม 2567

OVERVIEW

Background

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นโครงการพัฒนาระบบรางระดับชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]

Route

แนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง […]

Operation

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร […]

NEW RELEASE

คลิปสัมภาษณ์ความคิดเห็นเจ้าของที่ดินถูกเวนคืนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สายทางแห่งโอกาส พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต

HSR SOCIETY

ผู้โดยสารรถไฟลาว-จีน เพลิดเพลินกับกิจกรรมฉลองตรุษจีน

ชาวลาวและนักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับกิจกรรมฉลองตรุษจีนปีมังกร 2567 ที่จัดโดย China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน […]

จีนเปิดใช้ ทางรถไฟความเร็วสูง ยาวรวม 45,000 กม.แล้ว

รถไฟหัวกระสุนที่ฐานซ่อมบำรุงในเมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 6 ม.ค. 2023 (แฟ้มภาพซินหัว) สำนักข่าวซินหัว […]

ญี่ปุ่น เปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่

“ญี่ปุ่น เปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่” ญี่ปุ่น เปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ เชื่อมระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองโบราณ คานาซาวะ หวังกระตุ้นท่องเที่ยว มีนาคม […]

Scroll Up