HOT NEWS

ประยุทธ์เร่งเครื่องรถไฟไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ดึง 3 ชาติลงทุน

ประยุทธ์พลิกวิกฤตเป็นโอกาส อัพเกรดกรุงเทพฯ-ปั้นเมืองใหม่เป็นเมืองดิจิทัล พลิกวิกฤตเป็นโอกาสดูดนักลงทุน วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล […]

PROGRESS

ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2565

ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2565

OVERVIEW

Background

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นโครงการพัฒนาระบบรางระดับชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]

Route

แนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง […]

Operation

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร […]

NEW RELEASE

คลิปสัมภาษณ์ความคิดเห็นเจ้าของที่ดินถูกเวนคืนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สายทางแห่งโอกาส พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต

HSR SOCIETY

ลาวต่อยอดรถไฟจีน สยายปีกสู่ฮับขนส่งภูมิภาค

สปป.ลาวตั้งเป้าขึ้น Transit Hub อาเซียน หลังเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรถไฟและมอเตอร์เวย์ ดันความร่วมมือไทยหนุนการขนส่ง – ท่องเที่ยว […]

ร.ฟ.ท.เดินหน้าไฮสปีดไทย-จีน หลังแก้ปมเวนคืนที่ดินล่าช้า

ระยะเวลารวม 5 ปี สำหรับการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย หรือ […]

ผลการเยือนลาวเพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตรบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว จับมือท่าบกท่านาแล้งเคลียร์ปัญหาคอขวด ตั้งเป้าร่นเวลาขนส่งจากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิงไม่เกิน 2 วัน ผ่านอีสานเกตเวย์

“อลงกรณ์” เผยผลการเยือนลาวเพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตรบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว จับมือท่าบกท่านาแล้งเคลียร์ปัญหาคอขวด ตั้งเป้าร่นเวลาขนส่งจากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิงไม่เกิน 2 วัน ผ่านอีสานเกตเวย์ วันที่ […]

Scroll Up