HOT NEWS

โมเดลอุตฯ ราง ‘อีอีซี’ หนุนพัฒนาไฮสปีด-ทางคู่

สกพอ.-กรมการขนส่งทางรางลุยตั้งอุตสาหกรรมระบบรางในไทย ชี้เป้าหมาย 5 ปีต้องประกอบชิ้นส่วน 100% เผย “บีทีเอส” นำร่องรถไฟฟ้าสายสีชมพู […]

PROGRESS

ความก้าวหน้าโครงการเดือนมิถุนายน 2564

ความก้าวหน้าโครงการเดือนมิถุนายน 2564

OVERVIEW

Background

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นโครงการพัฒนาระบบรางระดับชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]

Route

แนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง […]

Operation

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร […]

NEW RELEASE

คลิปสัมภาษณ์ความคิดเห็นเจ้าของที่ดินถูกเวนคืนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สายทางแห่งโอกาส พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต

HSR SOCIETY

จีนใช้ ‘รถไฟความเร็วสูงอัจฉริยะ’ รุ่นใหม่ อัดแน่นเทคโนฯ-สิ่งอำนวยความสะดวก

30 มิถุนายน 2564 สำนักข่าวซินหัวรายงาน จีนเริ่มต้นใช้งานรถไฟความเร็วสูงฟู่ซิง (Fuxing) รุ่นใหม่ ซึ่งมาพร้อมระบบปฏิบัติการอัจฉริยะและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย พัฒนาโดยบริษัท […]

จีนเริ่มสร้าง ‘ทางม้าเหล็กเร็วสูง’ ข้ามเขตชั้นดินเยือกแข็งคงตัว

ฮาร์บิน, 14 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (13 พ.ค.) […]

จีนเผยความสำเร็จสร้าง ‘ทางรถไฟความเร็วสูง’ ทอดยาวถึงเทือกเขาฉางไป๋

ฉางชุน, 11 เม.ย. (ซินหัว) – การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ที่เชื่อมระหว่างเมืองตุนหวงในมณฑลกานซู่ และตำบลเอ้อร์เต้าป๋ายเหอ ในมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน […]

Scroll Up