HSR Society

ต้อนรับชินคันเซ็นโตเกียว-โอซาก้าขบวนใหม่ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ในปี 2037

20 December 2020

อ่านต่อ

ญี่ปุ่นนำรถไฟความเร็วสูงมาขนส่งผลไม้ หารายได้เพิ่มช่วง COVID-19 หลังผู้โดยสารลดลง

20 December 2020

อ่านต่อ

รถไฟเร็วสูงรุ่นล่าสุด วิ่งข้ามประเทศได้หลายระบบราง

19 December 2020

อ่านต่อ

Scroll Up