Video

    คลิปสัมภาษณ์ความคิดเห็นเจ้าของที่ดินถูกเวนคืนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

    22 January อ่านต่อ

    วีดิทัศน์ประกอบงานพิธีลงนามสัญญารถไฟความเร็วสูง

    8 November อ่านต่อ

Scroll Up