ครม.เดินหน้าพัฒนาบึงฯมักกะสัน รองรับพื้นที่TOD สถานี แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

ครม.รับทราบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำในพื้นที่บริเวณสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน พร้อมพัฒนาพื้นที่TOD รับสถานีไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำในพื้นที่บริเวณสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน (พื้นที่ TOD มักกะสัน) เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน (มักกะสัน) ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอ

โดยเป็นไปตามหลักการให้ปรับปรุงความจุของบึงข้างโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร (โรงพยาบาลฯ) จากเดิม 12,800 ลบ.ม. เพิ่มอีก 17,250 ลบ.ม. รวมทั้งสิ้น 30,050 ลบ.ม.

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำจะขุดเพิ่มความลึกของบึงให้สามารถรองรับความจุน้ำที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนพื้นที่กักเก็บน้ำของบึงเสือดำและพัฒนาระบบระบายน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ของ รฟท.

เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำของบึงของโรงพยาบาลฯ และระบบระบายน้ำเพิ่มเติม การขุดลอกคลองและการก่อสร้างแนวคลองระบายน้าใหม่เชื่อมบึงมักกะสัน ขนาด 3.50 x 4.00 ม. ความยาวประมาณ 250 ม.

ซึ่งทำให้มีปริมาตรกักเก็บน้ำและระบบระบายน้ำไม่น้อยกว่าเดิม ทั้งนี้ ในการปรับปรุงความจุของบึงข้างโรงพยาบาลฯ เอกชนคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและ กทม. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อขยายความจุของบึงข้างโรงพยาบาลฯ โดยไม่กระทบต่องบฯ และเงินร่วมลงทุนของรัฐ

“นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นไปตามความเห็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่คำนึงถึงความมั่นคงของลาดตลิ่ง และการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำของบึงในอนาคต และขอให้ รฟท. ประสานการดำเนินงานร่วมกับ กทม. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว” น.ส.ทิพานัน กล่าว

ที่มา – https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1068739

Scroll Up