ซี.พี. นับหนึ่งไฮสปีด 3 สนามบิน เซ็นจ้าง “อิตาเลียนไทย” เปิดหน้าดิน 3.6 พันล้าน

ใกล้ได้ใช้งานกันเข้ามาอีกก้าวแล้วครับสำหรับไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ฮู่เร่!!!

เพราะทาง “อิตาเลียนไทย” เค้าได้เดินหน้าแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์จับมือ “ซีพี” นับหนึ่งเตรียมงานก่อสร้างวงเงิน 3.6 พันล้าน คาด 31 ส.ค.นี้แล้วเสร็จ

โดยเป็นงานเตรียมการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมการล่วงหน้า (Early Work/Pre-NTP Work) ก่อนกำหนดวันแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed:NTP)

ตามสัญญาสัมปทานที่คาดว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะกำหนดวันให้เริ่มงานได้ไม่ช้ากว่าวันที่ 23 ต.ค. 2564 เพื่อให้มั่นใจว่า งานก่อสร้างโยธาตามสัญญาหลักจะสามารถก่อสร้างและส่งมอบได้ทันตามเวลาที่กำหนด

กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.งานเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้รับจ้าง, 2.งานออกแบบรายละเอียดขั้นพื้นฐาน, 3.เตรียมการเพื่อก่อสร้างโครงสร้าง และ 4.ประสานงานเพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ครับผม\

ที่มา : https://www.condotiddoi.com

Scroll Up