รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน เชื่อมกรุงเทพถึง อีอีซี เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเดียวกัน

💸เพิ่มรายได้ ท่องเที่ยวโต
-เชื่อมอู่ตะเภา เป็นสนามบินกรุงเทพแห่งที่ 3 รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคน ใน 5 ปี เพิ่มเป็น 30 ล้านคนใน 10 ปี เพิ่มเป็น 60 ล้านคนใน 15 ปี
-รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินทางง่าย สร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยว
🚅เพิ่มความสะดวกการเดินทาง
-ลด การจราจรคับคั่ง ใช้น้ำมัน อุบัติเหตุ มลพิษ ความแออัดจากกรุงเทพมหานคร
-จูงใจ นักลงทุนเข้าพื้นที่อีอีซี
👷‍♂️เพิ่มโอกาสการจ้างงาน
-เกิดการจ้างงาน ภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 100,000 อัตราใน 5 ปี ภาคแรงงานการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 16,000 อัตรา
✅ประโยชน์ตรงชุมชน สร้างอาชีพ รายได้ดี มีงานในพื้นที่มั่นคง

Scroll Up