แจ้งเลื่อนกำหนดการทำสัญญาซื้อขายการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

แจ้งเลื่อนกำหนดการทำสัญญาซื้อขายการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
จากกำหนดการเดิม ช่วงวันที่ 6-16 มกราคม 2564 เปลี่ยนเป็น ช่วงวันที่ 20-30 มกราคม 2564

Scroll Up