‘ไฮสปีด’ เริ่มแผนก่อสร้างแล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รายงานความก้าวหน้าการลงทุน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project list)ภายหลังได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด (เอกชนคู่สัญญา) ได้ร่วมกันเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญๆ ได้แก่ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง เริ่มแล้วงานก่อสร้าง ถนนสะพาน บ้านพักคนงาน โรงหล่อชิ้นส่วน ยันพร้อมเปิดบริการปี 2568

ส่วนงานก่อสร้างโครงการ จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันบริษัทเอกชนคู่สัญญาได้ดำเนินการออกแบบและเริ่มงานเตรียมการก่อสร้าง (early work)เช่น ก่อสร้างถนนและสะพานชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างโครงการ (access road and temporary bridge) ก่อสร้างสำนักงานสนาม (site office) บ้านพักคนงาน (labour camp) และก่อสร้างโรงหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่ง (concrete yard) แล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 มิ.ย. 2564

Scroll Up