ไฮสปีด 3 สนามบิน ต้องจบ ตอกเข็มปีหน้า!

ไฮสปีด 3 สนามบิน ต้องจบ ตอกเข็มปีหน้า! บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3948

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  หรือ ไฮสปีดเทรน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ล่าช้ามานาน ล่าสุด นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี มีเป้าหมายภายในเดือนธันวาคมนี้ การเจรจาทุกอย่างต้องจบ และเดือนมกราคม 2567  ต้องได้เห็นการตอกเสาเข็มต้นแรก

จึงเห็นการเร่งรัด ประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สกพอ. และ เอกชน ในรอบสุดท้าย วันที่ 13 ธันวาคม หารือร่วมกับเอกชนคู่สัญญาไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน เพื่อส่งร่างสัญญาต่อสำนักอัยการสูงสุดตรวจสอบหากผ่านอัยการสูงสุดและส่งกลับมายังต้นสังกัดต้องส่งกลับมาที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ) และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติลงนามสัญญาใหม่ต่อไป

ประเด็นใหม่ที่เป็นอุปสรรคลุ้นเส้นยาแดงผ่าแปด คือ คำขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ทางเอกชนดำเนินการไว้จะหมดอายุการออกบัตรในวันที่ 22 มกราคม 2567 จึงต้องวางกรอบการเจรจาทุกอย่างต้องจบโดยเร็วหากคำขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หมดอายุ ต้องขอต่ออายุใหม่ทำให้ซํ้าเติมไฮสปีดที่ล่าช้าอยู่แล้วให้ล่าช้าต่อไป

อาจลามถึง การออกหนังสืออนุญาตเข้าพื้นที่ (NTP) ของ รฟท. มีเป้าหมายตอกเสาเข็ม ตามแผนปีหน้า แต่เงื่อนไขการออก NTP เอกชนคู่สัญญาต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เรื่องนี้จึงได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาเงื่อนไข หากตีความว่าสามารถส่งมอบพื้นที่ได้โดยไม่ต้องรอ BOI ก็จะทำให้โครงการนี้เริ่มก่อสร้างได้ทันที

การดำเนินงานของไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินต้องทำ คู่ขนานระหว่างการยื่นขอตีความจากอัยการสูงสุดในประเด็นส่งมอบพื้นที่ออก NTP โดยไม่ต้องรอเอกชนรับบัตรส่งเสริม BOI และดำเนินงานส่วนของการขอพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมทุนใหม่ ซึ่งงานก่อสร้างไม่จำเป็นต้องรอให้การแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ เพราะรายละเอียดของการแก้ไขสัญญา มีประเด็นสำคัญในการพิจารณาเรื่องถ้อยคำเหตุสุดวิสัย และเรื่องแบ่งจ่ายค่าสิทธิบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงก์

ปีหน้าคงได้เห็น เสาเข็ม ต้นแรกไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ด่านหน้าความเชื่อมั่น ดึงดูดนักลงทุนเข้าพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี เครื่องยนต์ใหญ่ที่รัฐบาลใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ!!!

 

Scroll Up