ทางรถไฟจีน-ชายแดนเวียดนามใกล้เสร็จ เปิดใช้ปลายปี 66

จีนเริ่มงานวางรางรถไฟสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงจีน-เวียดนามแล้ว

สำนักข่าวGlobal times รายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม จีนเริ่มงานวางรางรถไฟสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงจีน-เวียดนามแล้ว

เส้นทางที่จีนวางรางรถไฟเชื่อมต่อไปยังเวียดนามในครั้งนี้เป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีน โดยมีจุดเริ่มต้นที่เมืองฝางเฉิงกังไปจนถึงตงซิงซึ่งเป็นเมืองชายแดนจีน-เวียดนาม โดยกำหนดระยะเวลาการวางรางให้เสร็จสิ้นทั้งหมดในเดือนกันยายนนี้เพื่อที่จะได้เปิดใช้บริการในเดือนธันวาคม

เส้นทางรถไฟสายจีน-เวียดนามสายนี้ มีความยาวเพียง 46.9 กิโลเมตรเท่านั้น นั่นเพราะ กวางสีจ้วงมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอยู่ก่อนแล้ว และที่เมืองฝางเฉิงกังก็มีสถานีรถไฟความเร็วสูงที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว การสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในฝั่งจีนเพื่อไปเชื่อมกับเวียดนามในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงจึงมีระยะทางที่สั้นกว่าการพัฒนาทางรถไฟจีน-สปป.ลาว ซึ่งมีเส้นทางที่สร้างใหม่ในจีนยาวเกือบ 500 กิโลเมตร

ทางรถไฟจีน-เวียดนามสายนี้ออกแบบความเร็วในการเดินรถไว้ที่ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่รางและโครงสร้างทางรถไฟที่สายนี้ สามารถยกระดับความเร็วในการเดินรถไฟได้ถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอนาคต ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างเมืองฝางเฉิงกังซึ่งเป็นต้นทางไปยังตงซิงที่เป็นปลายทางจาก 60 นาที เหลือเพียง 20 นาทีเท่านั้น

และ เมื่อทางรถไฟสายนี้สร้างสำเร็จและเปิดใช้งานจะเชื่อมต่อเมืองตงซิงที่เป็นเมืองชายแดนให้เข้ากับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนซึ่งมีระยะทางกว่า 42,000 กิโลเมตร และจะทำให้เกิดระเบียงทางรถไฟที่สามารถเดินทางจากเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ในกวางสีจ้วงไปจนถึง Greater Bay Area ในมณฑลกวางตุ้ง  รวมถึงเชื่อมลงมาในตลาดอาเซียนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

การสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้ Global Time กล่าวว่าได้รับแรงผลักดันจากความสำเร็จของทางรถไฟสปป.ลาว-จีน ทำให้เวียดนามเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่จะพัฒนาระบบรางของตนเองให้ดีขึ้น

จีนและเวียดนามมีความเห็นตรงกันว่าสมควรสร้างทางรถไฟที่เชื่อมถึงกันนานแล้ว ในเดือนพฤศจิกายนปี 2565 จีนและเวียดนามได้ประกาศความร่วมมือที่จะช่วยกันเร่งพัฒนาโครงการรถไฟ ลาวไก-ฮานอย-ไฮฟอม โดยมีการเรียกร้องให้สรุปการทบทวนแผนการก่อสรางทางรถไฟ ลาวไก-ฮานอย-ไฮฟอม ด้วยรางขนาดมาตรฐาน  , หารือเพื่อทบทวนข้อตกลงทางรถไฟระหว่างเวียดนามและจีนที่มีมาตั้งแต่ปี 1992 และลงมติร่วมกันในแผนเชื่อมโยงระหว่างจีนและเวียดนาม ความเคลื่อนไหวในครั้งนั้นเป็นการยุติความลังเลใจของเวียนนามที่กินเวลายาวนานเป็นทศวรรษ ในการตัดสินใจใช้รางรถไฟขนาดมาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงกับจีน ซึ่งมีขนาดรางต่างกับรางของเวียดนาม

และปลายเดือนมิถุนายน 2566 นายกรัฐมนตรีฟามมินจิ๋นของเวียดนามได้แสดงความต้องการให้จีนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารางรถไฟความเร็วสูงแบบมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยงจีนและเวียดนาม ขณะที่ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ศาลาประชาคมในปักรุงกกิ่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ที่มา – https://www.tnnthailand.com/news/tnnexclusive/153769/

Scroll Up