รถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็น (รถไฟหัวกระสุน)

ไม่มีสิ่งใดจะบ่งบอกความเป็น “ญี่ปุ่น” ไปได้มากกว่าชินคังเซ็นสุดเพรียวที่แล่นฉิวออกจากสถานีอย่างเงียบเชียบไปยังทั่วทุกมุมของประเทศ

รถไฟหัวกระสุนชื่อดังระดับโลกให้บริการการเดินทางด้วยรถไฟที่เร็วที่สุด อีกทั้งยังได้รับความสบายในแบบที่ใครก็เทียบไม่ติด ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้ตามรอบการเดินรถ

ฮอกไกโด ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อชิน-อะโอโมริด้วยชิน-ฮาโกะดาเตะ-โฮคุโตะ

โทโฮคุ ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อโตเกียวกับชิน-อะโอโมริ

อะคิตะ ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อโตเกียวกับอะคิตะ

ยะมะงะตะ ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อโตเกียวกับยะมะงะตะ

โจเอ็ทสึ ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อโตเกียวกับนีงะตะ

โฮคุริคุ ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อโตเกียวกับนะงะโนะ คานาซาวะ และทสึรุกะ (เปิดให้บริการเดือนมีนาคม ค.ศ. 2024)

โทไกโด ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อโตเกียวกับ ชิน-โยโกฮามะ นาโกย่า เกียวโต และชิน-โอซากา

ซันโย ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อชิน-โอซากา ฮิโรชิมะ และฮากาตะ (จังหวัดฟุกุโอกะ)

คิวชู ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อฮากาตะ (จังหวัดฟุกุโอกะ) กับคาโงะชิมะ ชูโอ (จังหวัดคาโงะชิมะ)

นิชิ คิวชู ชินคังเซ็น: เชื่อมต่อนางาซากิกับทะเคะโอะ-อนเซ็น (จังหวัดซะกะ)

ประเภทของชินคังเซ็น

ชินคังเซ็นมีสถานีจอดที่แตกต่างกันสำหรับให้บริการตามจุดหมายหมายทางและกำหนดการของผู้โดยสาร ยกตัวอย่างเช่น ชินคังเซ็นโทไคโด-ซันโย (Tokaido-Sanyo Shinkansen) มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ โนะโซะมิ (Nozomi) ฮิคะริ (Hikari) และโคะดะมะ (Kodama) ชินคังเซ็นโนะโซะมิ (Nozomi Shinkansen) จะหยุดน้อยสถานีกว่าอีก 2 ประเภท และเป็นสายที่รวดเร็วที่สุดที่จะพาคุณไปยังภูมิภาคคันไซ คันไซ  เมืองเกียวโต เกียวโต  ชิน-โอซาก้า (Shin-Osaka) ชิน-โกเบ (Shin-Kobe) และเมืองอื่น ๆ โปรดทราบว่าเจแปนเรลพาสไม่สามารถใช้กับรถไฟขบวนโนะโซะมิ (Nozomi) โดยจำเป็นต้องมีการซื้อตั๋วเพิ่มเติม

ที่นั่งแบบทั่วไป 3 ประเภทของชินคังเซ็น

ที่นั่งมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ ที่นั่งแบบไม่ต้องจอง ที่นั่งแบบต้องจอง และที่นั่งตู้เขียว (เฟิร์สคลาส) และสำหรับฮอกไกโด โทโฮคุ โจเอ็ทสึ และโฮคุริคุ ชินคังเซ็นมีที่นั้ง “GranClass” ซึ่งเป็นที่นั่งระดับพรีเมี่ยมพิเศษ (สำหรับผู้ถือเรลพาสจำเป็นต้องซื้อตั๋วเพิ่มเติม) สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ และค่าโดยสาร

Scroll Up