รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน คืบหน้าแล้ว 2.73% คาดเปิดบริการตลอดเส้นทาง ปี 2569

รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-โคราช คืบหน้าแล้ว 2.73% สร้างเสร็จ 1 สัญญา คาดเปิดบริการตลอดเส้นทาง ปี 2569

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟส 1 เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 250 กม. วงเงินลงทุน 179,412 ล้านบาท ว่า ณ วันที่ 25 ต.ค.2564 มีความคืบหน้าภาพรวมงานก่อสร้าง 2.73% ล่าช้ากว่าแผน 0.83% โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 14 สัญญา ขณะนี้ลงนามสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว 11 สัญญา และอยู่ระหว่างประกวดราคาอีก 3 สัญญา

โดยสัญญาที่ลงนามแล้ว 11 สัญญา มีการก่อสร้างเสร็จแล้วเพียง 1 สัญญา คือ สัญญา 1-1 ช่วงกลางดง-ปางอโศก และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 สัญญา ทั้งนี้ ตามเป้าหมายกระทรวงคมนาคมคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเส้นทางในปี 2569

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางรางแจ้งว่า ระหว่างที่การก่อสร้างรถไฟไทยจีน เฟส 1 ยังไม่เปิดดำเนินการในระยะเวลาอันใกล้ กรมการขนส่งทางรางได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ที่มีกำหนดเปิดให้บริการวันที่ 2 ธ.ค. 2564 ไว้ 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนาสถานีหนองคายให้รองรับการขนส่งผ่านสะพานเดิม บริเวณสถานีพื้นที่ 80 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ตรวจปล่อยสินค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนถ่ายจากถนนสู่ราง โดยให้เอกชนเช่าบริหารจัดการพื้นที่ 4 แปลง อีก 1 แปลงเป็นพื้นที่ส่วนกลาง

และระยะที่ 2 การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ เชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าข้ามแดน ผ่านทางรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ เพื่อรองรับโครงการรถไฟจีน-ลาว นอกจากนี้ ไทยยังมีแผนที่จะดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน เฟส 2 นครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตรด้วย โดยปัจจุบันได้ออกแบบรายละเอียด โดยมีกำหนดเปิดให้บริการปี 2571

 

Scroll Up