HOT NEWS

เมกะโปรเจ็กต์ล้อยางหมื่นล้าน “EV Bus อีอีซี” รับไฮสปีด 3 สนามบิน

การลงทุนภาครัฐคือลมหายใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคโควิด อัพเดตล่าสุด “คจร.-คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา […]

PROGRESS

รฟท.วางแผนเคลียร์พื้นที่
เร่งส่งมอบพื้นที่ไฮสปีด 3 สนามบิน

รฟท. ได้วางแผนดำเนิินการไว้ว่าช่วงเดือน ต.ค.นี้
จะเริ่มประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จากนั้น
ในช่วงเดือน ส.ค. - พ.ย. นี้จะเริ่มงานรังวัดแบ่งแปลง
ซึ่งเผื่อความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนไปจนเดือน ม.ค. 2564

OVERVIEW

เมกะโปรเจ็กต์ล้อยางหมื่นล้าน “EV Bus อีอีซี” รับไฮสปีด 3 สนามบิน

การลงทุนภาครัฐคือลมหายใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคโควิด อัพเดตล่าสุด “คจร.-คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา […]

‘ซีพี-บีทีเอส’ เข้าพื้นที่ ลุยไฮสปีด-อู่ตะเภา

ซีพี-บีทีเอส เข้าพื้นที่เปิดหน้าดิน พร้อม ลุย “ไฮสปีด-อู่ตะเภา” 5 แสนล้าน ลุยเมกะโปรเจ็กต์ยักษ์-อีอีซีขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ […]

NEW RELEASE

เมกะโปรเจ็กต์ล้อยางหมื่นล้าน “EV Bus อีอีซี” รับไฮสปีด 3 สนามบิน

การลงทุนภาครัฐคือลมหายใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคโควิด อัพเดตล่าสุด “คจร.-คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา […]

‘ซีพี-บีทีเอส’ เข้าพื้นที่ ลุยไฮสปีด-อู่ตะเภา

ซีพี-บีทีเอส เข้าพื้นที่เปิดหน้าดิน พร้อม ลุย “ไฮสปีด-อู่ตะเภา” 5 แสนล้าน ลุยเมกะโปรเจ็กต์ยักษ์-อีอีซีขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ […]

HSR SOCIETY

เมกะโปรเจ็กต์ล้อยางหมื่นล้าน “EV Bus อีอีซี” รับไฮสปีด 3 สนามบิน

การลงทุนภาครัฐคือลมหายใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคโควิด อัพเดตล่าสุด “คจร.-คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา […]

‘ซีพี-บีทีเอส’ เข้าพื้นที่ ลุยไฮสปีด-อู่ตะเภา

ซีพี-บีทีเอส เข้าพื้นที่เปิดหน้าดิน พร้อม ลุย “ไฮสปีด-อู่ตะเภา” 5 แสนล้าน ลุยเมกะโปรเจ็กต์ยักษ์-อีอีซีขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ […]

GALLERY

เมกะโปรเจ็กต์ล้อยางหมื่นล้าน “EV Bus อีอีซี” รับไฮสปีด 3 สนามบิน

การลงทุนภาครัฐคือลมหายใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคโควิด อัพเดตล่าสุด “คจร.-คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา […]

เมกะโปรเจ็กต์ล้อยางหมื่นล้าน “EV Bus อีอีซี” รับไฮสปีด 3 สนามบิน

การลงทุนภาครัฐคือลมหายใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคโควิด อัพเดตล่าสุด “คจร.-คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา […]

‘ซีพี-บีทีเอส’ เข้าพื้นที่ ลุยไฮสปีด-อู่ตะเภา

ซีพี-บีทีเอส เข้าพื้นที่เปิดหน้าดิน พร้อม ลุย “ไฮสปีด-อู่ตะเภา” 5 แสนล้าน ลุยเมกะโปรเจ็กต์ยักษ์-อีอีซีขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ […]

เร่งมือบิ๊กโปรเจ็กต์บูมอีอีซี “อู่ตะเภา-ไอสปีด-2 ท่าเรือ” ดูดลงทุน

รัฐเร่งก่อสร้างโปรเจ็กต์สำคัญ อีอีซีระยะ 2 ปี 64 โฟกัส ไฮสปีดเชื่อม 3 […]

Scroll Up