HOT NEWS

จีนเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงข้ามทะเล สายแรกของประเทศ

จีนเปิดบริการถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝั่งใกล้กับช่องแคบไต้หวัน นับเป็นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งข้ามทะเลสายแรกของประเทศ รถไฟความเร็วสูงขบวนดังกล่าวได้เดินทางออกจากเมืองฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (28 ก.ย.) ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟสายฝูโจว-เซี่ยเหมิน-จางโจว ระยะทาง […]

PROGRESS

รฟท.วางแผนเคลียร์พื้นที่
เร่งส่งมอบพื้นที่ไฮสปีด 3 สนามบิน

รฟท. ได้วางแผนดำเนิินการไว้ว่าช่วงเดือน ต.ค.นี้
จะเริ่มประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จากนั้น
ในช่วงเดือน ส.ค. - พ.ย. นี้จะเริ่มงานรังวัดแบ่งแปลง
ซึ่งเผื่อความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนไปจนเดือน ม.ค. 2564

OVERVIEW

จีนเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงข้ามทะเล สายแรกของประเทศ

จีนเปิดบริการถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝั่งใกล้กับช่องแคบไต้หวัน นับเป็นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งข้ามทะเลสายแรกของประเทศ รถไฟความเร็วสูงขบวนดังกล่าวได้เดินทางออกจากเมืองฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (28 ก.ย.) ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟสายฝูโจว-เซี่ยเหมิน-จางโจว ระยะทาง […]

สกพอ.เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนครั้งที่ 2 เร่งศึกษาระบบ Feeder เชื่อมต่อไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบินในพื้นที่ EEC

วันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท […]

ผู้นำอินโดนีเซียนั่งม้าเหล็ก เส้นทางรถไฟไฮสปีด “จาการ์ตา-บันดุง”

ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซีย โดยสารรถไฟบนทางรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา-บันดุง ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (บีอาร์ไอ) ที่นำเสนอโดยจีน […]

NEW RELEASE

จีนเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงข้ามทะเล สายแรกของประเทศ

จีนเปิดบริการถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝั่งใกล้กับช่องแคบไต้หวัน นับเป็นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งข้ามทะเลสายแรกของประเทศ รถไฟความเร็วสูงขบวนดังกล่าวได้เดินทางออกจากเมืองฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (28 ก.ย.) ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟสายฝูโจว-เซี่ยเหมิน-จางโจว ระยะทาง […]

สกพอ.เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนครั้งที่ 2 เร่งศึกษาระบบ Feeder เชื่อมต่อไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบินในพื้นที่ EEC

วันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท […]

ผู้นำอินโดนีเซียนั่งม้าเหล็ก เส้นทางรถไฟไฮสปีด “จาการ์ตา-บันดุง”

ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซีย โดยสารรถไฟบนทางรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา-บันดุง ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (บีอาร์ไอ) ที่นำเสนอโดยจีน […]

HSR SOCIETY

จีนเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงข้ามทะเล สายแรกของประเทศ

จีนเปิดบริการถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝั่งใกล้กับช่องแคบไต้หวัน นับเป็นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งข้ามทะเลสายแรกของประเทศ รถไฟความเร็วสูงขบวนดังกล่าวได้เดินทางออกจากเมืองฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (28 ก.ย.) ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟสายฝูโจว-เซี่ยเหมิน-จางโจว ระยะทาง […]

สกพอ.เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนครั้งที่ 2 เร่งศึกษาระบบ Feeder เชื่อมต่อไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบินในพื้นที่ EEC

วันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท […]

ผู้นำอินโดนีเซียนั่งม้าเหล็ก เส้นทางรถไฟไฮสปีด “จาการ์ตา-บันดุง”

ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซีย โดยสารรถไฟบนทางรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา-บันดุง ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (บีอาร์ไอ) ที่นำเสนอโดยจีน […]

GALLERY

จีนเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงข้ามทะเล สายแรกของประเทศ

จีนเปิดบริการถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝั่งใกล้กับช่องแคบไต้หวัน นับเป็นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งข้ามทะเลสายแรกของประเทศ รถไฟความเร็วสูงขบวนดังกล่าวได้เดินทางออกจากเมืองฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (28 ก.ย.) ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟสายฝูโจว-เซี่ยเหมิน-จางโจว ระยะทาง […]

จีนเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงข้ามทะเล สายแรกของประเทศ

จีนเปิดบริการถไฟความเร็วสูงเลียบชายฝั่งใกล้กับช่องแคบไต้หวัน นับเป็นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งข้ามทะเลสายแรกของประเทศ รถไฟความเร็วสูงขบวนดังกล่าวได้เดินทางออกจากเมืองฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (28 ก.ย.) ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟสายฝูโจว-เซี่ยเหมิน-จางโจว ระยะทาง […]

สกพอ.เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนครั้งที่ 2 เร่งศึกษาระบบ Feeder เชื่อมต่อไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบินในพื้นที่ EEC

วันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท […]

ผู้นำอินโดนีเซียนั่งม้าเหล็ก เส้นทางรถไฟไฮสปีด “จาการ์ตา-บันดุง”

ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ผู้นำอินโดนีเซีย โดยสารรถไฟบนทางรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตา-บันดุง ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (บีอาร์ไอ) ที่นำเสนอโดยจีน […]

ไฮสปีดสามสนามบิน เร่งก่อสร้าง ม.ค.67 คมนาคม ถกคณะทำงานส่งมอบพื้นที่

“คมนาคม” ถกคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และการรื้อย้ายสาธารณูปโภคไฮสปีดเชื่อมสามสนามบิน ตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนเริ่มก่อสร้าง ม.ค.2567 ขณะที่ สกพอ.เตรียมหารือร่วมรัฐบาลแก้สัญญา นายชยธรรม์ พรหมศร […]

Scroll Up