HOT NEWS

ทาง 2 แพร่งไฮสปีดเทรน CP ยื้อลงทุนมา 4 ปี รัฐขีดเส้นตายตอกเสาเข็ม พ.ค.นี้

3 หน่วยงาน วุ่นเคลียร์ปัญหาการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “สกพอ.-รฟท.-บีโอไอ” เคลียร์ปมบัตรส่งเสริมลงทุน ห่วงลงนามมา […]

PROGRESS

รฟท.วางแผนเคลียร์พื้นที่
เร่งส่งมอบพื้นที่ไฮสปีด 3 สนามบิน

รฟท. ได้วางแผนดำเนิินการไว้ว่าช่วงเดือน ต.ค.นี้
จะเริ่มประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จากนั้น
ในช่วงเดือน ส.ค. - พ.ย. นี้จะเริ่มงานรังวัดแบ่งแปลง
ซึ่งเผื่อความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนไปจนเดือน ม.ค. 2564

OVERVIEW

ทาง 2 แพร่งไฮสปีดเทรน CP ยื้อลงทุนมา 4 ปี รัฐขีดเส้นตายตอกเสาเข็ม พ.ค.นี้

3 หน่วยงาน วุ่นเคลียร์ปัญหาการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “สกพอ.-รฟท.-บีโอไอ” เคลียร์ปมบัตรส่งเสริมลงทุน ห่วงลงนามมา […]

ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ลุ้นเดดไลน์บัตรส่งเสริม BOI

“พฤษภาคม” เส้นตาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หลังโครงการยืดเยื้อนานถึง 4 ปีก่อสร้างไม่คืบหน้า […]

ผู้โดยสารรถไฟลาว-จีน เพลิดเพลินกับกิจกรรมฉลองตรุษจีน

ชาวลาวและนักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับกิจกรรมฉลองตรุษจีนปีมังกร 2567 ที่จัดโดย China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน […]

NEW RELEASE

ทาง 2 แพร่งไฮสปีดเทรน CP ยื้อลงทุนมา 4 ปี รัฐขีดเส้นตายตอกเสาเข็ม พ.ค.นี้

3 หน่วยงาน วุ่นเคลียร์ปัญหาการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “สกพอ.-รฟท.-บีโอไอ” เคลียร์ปมบัตรส่งเสริมลงทุน ห่วงลงนามมา […]

ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ลุ้นเดดไลน์บัตรส่งเสริม BOI

“พฤษภาคม” เส้นตาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หลังโครงการยืดเยื้อนานถึง 4 ปีก่อสร้างไม่คืบหน้า […]

ผู้โดยสารรถไฟลาว-จีน เพลิดเพลินกับกิจกรรมฉลองตรุษจีน

ชาวลาวและนักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับกิจกรรมฉลองตรุษจีนปีมังกร 2567 ที่จัดโดย China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน […]

HSR SOCIETY

ทาง 2 แพร่งไฮสปีดเทรน CP ยื้อลงทุนมา 4 ปี รัฐขีดเส้นตายตอกเสาเข็ม พ.ค.นี้

3 หน่วยงาน วุ่นเคลียร์ปัญหาการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “สกพอ.-รฟท.-บีโอไอ” เคลียร์ปมบัตรส่งเสริมลงทุน ห่วงลงนามมา […]

ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ลุ้นเดดไลน์บัตรส่งเสริม BOI

“พฤษภาคม” เส้นตาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หลังโครงการยืดเยื้อนานถึง 4 ปีก่อสร้างไม่คืบหน้า […]

ผู้โดยสารรถไฟลาว-จีน เพลิดเพลินกับกิจกรรมฉลองตรุษจีน

ชาวลาวและนักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับกิจกรรมฉลองตรุษจีนปีมังกร 2567 ที่จัดโดย China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน […]

GALLERY

ทาง 2 แพร่งไฮสปีดเทรน CP ยื้อลงทุนมา 4 ปี รัฐขีดเส้นตายตอกเสาเข็ม พ.ค.นี้

3 หน่วยงาน วุ่นเคลียร์ปัญหาการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “สกพอ.-รฟท.-บีโอไอ” เคลียร์ปมบัตรส่งเสริมลงทุน ห่วงลงนามมา […]

ทาง 2 แพร่งไฮสปีดเทรน CP ยื้อลงทุนมา 4 ปี รัฐขีดเส้นตายตอกเสาเข็ม พ.ค.นี้

3 หน่วยงาน วุ่นเคลียร์ปัญหาการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “สกพอ.-รฟท.-บีโอไอ” เคลียร์ปมบัตรส่งเสริมลงทุน ห่วงลงนามมา […]

ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ลุ้นเดดไลน์บัตรส่งเสริม BOI

“พฤษภาคม” เส้นตาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หลังโครงการยืดเยื้อนานถึง 4 ปีก่อสร้างไม่คืบหน้า […]

ผู้โดยสารรถไฟลาว-จีน เพลิดเพลินกับกิจกรรมฉลองตรุษจีน

ชาวลาวและนักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับกิจกรรมฉลองตรุษจีนปีมังกร 2567 ที่จัดโดย China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน […]

Scroll Up