HOT NEWS

PROGRESS

รฟท.วางแผนเคลียร์พื้นที่
เร่งส่งมอบพื้นที่ไฮสปีด 3 สนามบิน

รฟท. ได้วางแผนดำเนิินการไว้ว่าช่วงเดือน ต.ค.นี้
จะเริ่มประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จากนั้น
ในช่วงเดือน ส.ค. - พ.ย. นี้จะเริ่มงานรังวัดแบ่งแปลง
ซึ่งเผื่อความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนไปจนเดือน ม.ค. 2564

OVERVIEW

รฟท. ร่วมกับ ทล. เซ็น MOU การใช้พื้นที่เขตทางหลวง เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้พื้นที่เขตทางหลวงในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน […]

NEW RELEASE

รฟท. ร่วมกับ ทล. เซ็น MOU การใช้พื้นที่เขตทางหลวง เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้พื้นที่เขตทางหลวงในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน […]

HSR SOCIETY

รฟท. ร่วมกับ ทล. เซ็น MOU การใช้พื้นที่เขตทางหลวง เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้พื้นที่เขตทางหลวงในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน […]

GALLERY

รฟท. ร่วมกับ ทล. เซ็น MOU การใช้พื้นที่เขตทางหลวง เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้พื้นที่เขตทางหลวงในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน […]

Scroll Up